Shouxian gu chengqiang

Bitte melden Sie mir defekte Links.

Land: China
Provinz: Anhui
Stadt/Gemeinde: Lu'an/Lù'ān
Bezirk/Kreis: Shòu Xiàn/Shou
Art: Stadtmauer
Andere Namen: Shou, Shou Xian
Web-Adressen: http://de.wikipedia.org/wiki/Denkm%C3%A4ler_der_Volksrepublik_China_%28Anhui%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Shou_%28Lu%27an%29
 
Diese Seite wird unterstützt durch:
Wie kann ich unterstützen?